Doperscafé Dordt
Het initiatief

In deze tijd van snelle maatschappelijke veranderingen bestaat grote behoefte aan bezinning, niet alleen op het gedrag van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, maar ook in het persoonlijke leven. In die zoektocht kan religieuze traditie een belangrijke bron van inspiratie zijn.
 
De traditie van de doopsgezinden wordt gekenmerkt door tolerantie en individuele verantwoordelijkheid. Daarbij past een open uitwisseling van standpunten en ideeën, middenin de samenleving.
 
Daarom is vanuit de Doopsgezinde Gemeente Dordrecht het initiatief genomen tot een serie bijeenkomsten, gewijd aan maatschappelijke en levensbeschouwelijke onderwerpen, op het raakvlak van geloof en samenleving, waarbij we met genoegen verwijzen naar zo'n initiatief in Amsterdam: Doperscafé.
 
We nodigen mensen uit, die vanuit hun eigen achtergrond en persoonlijke filosofie, spiritualiteit of geloof willen praten over een thema dat in deze tijd van belang is, en waarbij onze gast(en) op één of andere manier betrokken is.
 
Ná een inleiding of interview (25 tot 40 minuten) praten we gezamelijk met de uitgenodigde gast(en) over het gekozen thema, (opnieuw 25 tot 40 minuten), waarna we in een gemoedelijke sfeer met elkaar een glas fris of een wijntje drinken, en mogelijk nog even napraten.
 
De toegang is gratis

Home